A site that helps you learn Czech.

home    links    about us    our team    contact  

 

 
  phrasebook  
       

Search this site:

 

Emergencies

Click on any of the Czech words or phrases to play them in your audio player. The audio is available in Real Audio. You can download RealPlayer for free from real.com.

Phrases:

Help! Pomoc!
Fire! Hoří!
Thief! Zloděj!
Call an ambulance / a doctor! Zavolejte sanitku / doktora!
Call the police! Zavolejte policii!
I'm not feeling well. Není mi dobře.
Don't move. Nehýbejte se.
Where is the police station? Kde je policejní stanice?
My purse / bag has been stolen. Ukradli mi kabelku / tašku.
I have been robbed. Byl jsem okraden.
I have been raped. Byla jsem znásilněna.
I have lost my passport / bag. Ztratil jsem pas / tašku.
I want to call my embassy. Chci si zavolat na ambasádu.
I have an allergy to nuts / tomatoes. Mám alergii na ořechy / rajčata.

Vocabulary:

accident nehoda
ambulance sanitka
documents dokumenty
embassy ambasáda / velvyslanectví
heart attack infarkt
hospital nemocnice
injury zranění
money peníze
passport pas
police policie
purse / handbag (women's) kabelka
to lose ztratit
to rape znásilnit
to rob okrást
to steal ukrást

 

All audio files © Local Lingo s.r.o.

 
     
© 1998-2018 Local Lingo s.r.o.